Darmowy​ ​Program​ ​PIT​ ​dostarcza​ ​Instytut​ ​Wsparcia Organizacji​ ​Pozarządowych​ ​w​ ​ramach​ ​projektu​ ​PITax.pl​ ​dla​ ​OPP.

KRS

Fundacja Chrześcijańska Służba Charytatywna Blisko Serca Oddział Mazowiecki, non-profit, będąca organizacją pożytku publicznego

O nas

Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Mazowiecki posiada w swojej strukturze wiele prężnie działających komórek:

  • Filia Ostrów Mazowiecka
  • Filia Płock
  • Filia Radom
  • Filia Regimin
  • Filia Sońsk
  • Filia Warszawa Ursynów
  • Filia Warszawa Żoliborz

Udzielamy pomocom różnym osobom bez względu na ich wiek, pochodzenie, wyznanie czy  kolor skóry. Każda osoba znajdująca się w potrzebie jest dla nas niezwykle ważna. Wierzymy, że wszyscy ludzie mają nieocenioną wartość i zasługują na szacunek i godne życie.

Mamy nadzieję, że dobroć i pomoc okazana drugiemu człowiekowi, zaowocuje i zachęci kolejne osoby do dzielenia się posiadanymi dobrami z innymi ludźmi. Naszą wizją jest świat, pełen dobroczynnych osób, które dążą do najwyższego rozwoju w każdym wymiarze życia i okazują sobie wzajemny szacunek i pomoc.

Działania naszej fundacji skupiają się więc wokół osób: ubogich, niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie, bezrobotnych i uzależnionych. Na sercu leżą nam również osoby poszkodowane w wyniku kataklizmów, wojen i klęsk naturalnych. Dbamy również o dzieci i młodzież.  Nie zapominamy też o osobach chorych i cierpiących. Ważnym elementem naszej pracy jest profilaktyka zdrowia – poprzez liczne programy edukacyjne przeciwdziałamy chorobom cywilizacyjnym jak również zapobiegamy uzależnieniom.

Oto niektóre z naszych programów:

Pomoc żywnościowa – to bardzo ważny obszar działania w naszym oddziale. Od wielu lat bardzo aktywnie uczestniczymy w akcjach mających na celu dostarczanie żywności do osób potrzebujących. Jesteśmy dumni z zaangażowania naszych wolontariuszy przy współpracy z Bankami Żywności, kiedy to zbieramy podstawowe produkty żywnościowe, a następnie rozdajemy je najbardziej potrzebującym rodzinom. Tak niewiele zmienia tak wiele w ich życiu!

Pomoc dzieciom – nasza organizacja wkłada  wiele wysiłku i serca pomoc dzieciom znajdującym się w potrzebie. Pragniemy zaspokoić ich podstawowe potrzeby  (ubranie, jedzenie, środki finansowe na leczenie), ale również sprawiać im radość. Organizujemy różnego rodzaju zbiórki i paczki dla maluchów (np. projekt Kurtka dla malucha, gdzie zbieraliśmy ciepłą odzież dla dzieci na zbliżającą się zimę). Organizujemy również warsztaty dla dzieci w bardzo przystępnej formie (np. w formie teatrzyku). Są to na przykład warsztaty z zakresu profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród dzieci.

Pomoc na rynku pracy – angażujemy młodych ludzi stwarzając im przestrzeń i okazję do pochylenia się nad problemami społecznymi – min. nad problemem bezrobocia. Przykładem może być ostatnio realizowany program międzynarodowy, na którym młodzież analizowała problem bezrobocia wśród absolwentów studiów humanistycznych, identyfikując swoje potrzeby, wymieniając się doświadczeniem oraz szukając wspólnie rozwiązań z wykorzystaniem metod edukacji pozaformalnej.

Pomoc chorym i niepełnosprawnym – osoby chore i niepełnosprawne potrzebują szczególnej opieki. Nie tylko związanej z ich fizycznymi potrzebami, ale również z zaspokojeniem potrzeby przynależności do grup społecznych. Aby tak było tworzymy różnego rodzaju akcje i programy, które służą im i pomagają uczestniczyć w życiu społecznym jak również uczą radzenia sobie w codziennych czynnościach, sytuacjach i zmaganiach. Prowadzimy też wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego. W ramach pomocy dla osób niepełnosprawnych kontynuowana była działalność klubu OAZA w Warszawie, który oferował cotygodniowe spotkania integracyjne dla osób głuchoniemych.

Pomoc potrzebującym – często zgłaszają się do nas osoby potrzebujące, które z przyczyn od siebie niezależnych znajdują się w sytuacji, z której same nie potrafią wyjść. Wówczas niezmiernie cieszymy się, że wysiłek i wspólna praca innych osób (wolontariuszy i osób o wielkich sercach) mogą przyczynić się do zmiany cudzego życia. Przygotowujemy więc specjalne zbiórki finansowe (wpłaty celowe, darowizny) i rzeczowe (ubrania, żywność, sprzęt), które pomagają zaspokoić ich podstawowe potrzeby życiowe.

Pomoc zdrowotna: na terenie naszego oddziału działają liczne kluby zdrowia. Organizujemy też w miejscach publicznych mobilne wystawy edukacyjno-diagnostyczne „Expo zdrowie” oraz inne programy i warsztaty na temat zdrowia fizycznego i psychicznego.

Profilaktyka i pomoc uzależnionym – wiele osób w dzisiejszym świecie wplątuje się w sidła uzależnień. Często nie radzą sobie ze stresem, tempem życia, sytuacjami z jakimi przyszło im się mierzyć. Brak wsparcia i motywacji przyczynia się do pogłębiania problemu. Nasze programy uczą nie tylko tego jak wyjść z uzależnienia, ale dają nadzieję, powód do radości i pokazują, że życie ma sens!

Dzięki dobroczynnej pracy wielu zaangażowanych osób jesteśmy w stanie objąć swoją działalnością szeroki obszar Województwa Mazowieckiego.

Praca ta nie byłaby możliwa gdyby nie hojność wielu darczyńców, którzy wspierają nas dotacjami i darami rzeczowymi. Jesteśmy wdzięczni również za każdą osobę, która zdecydowała się na przekazanie 1% podatku na naszą działalność dobroczynną. Z racji tego, ze jesteśmy organizacją pożytku publicznego (STATUS OPP) możemy otrzymywać wpłaty od podatników i używać ich w celu niesienia pomocy osobom potrzebującym w ramach naszej działalności statutowej.

Dzięki każdej wpłacie, darowiźnie, pomocy rzeczowej czy środkom wpłaconych w ramach 1 procenta podatku będziemy w stanie dotrzeć do kolejnych osób z naszymi działaniami, programami, akcjami charytatywnymi i zbiórkami publicznymi. Za każdą pomoc z góry dziękujemy. 

Ważne dokumenty

Pomóż nam

Kontakt

Chrześcijańska Służba Charytatywna
Oddział Mazowiecki
ul. Foksal 8
00-366 Warszawa

Nr konta bankowego:
52 2030 0045 1110 0000 0271 7400

Tel.: (+48) 22 34 99 935
E-mail:

Zgłoś uwagę do strony

Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Czytaj więcej »
Zamknij